TWÓJ PASAŻ FINANSOWY

KREDYTY MIESZKANIOWE, KONTA, KARTY KREDYTOWE


Lokata na Nowe Środki

  • 2,1% w skali roku
  • Na 6 lub 12 miesięcy, już od 500 zł
  • maksymalna kwota - 300 000 zł
  • bez potrzeby zakładania innych produktów
Nota prawna
Lokata na Nowe Środki na 3, 6 lub 12 miesięcy
Lokata na 3 miesiące na Nowe Środki
Z oprocentowaniem wynoszącym aż 2% z kapitalizacją odsetek na koniec okresu oszczędzania.
Lokata na 6 miesięcy na Nowe Środki
Z oprocentowaniem wynoszącym aż 2,1% z kapitalizacją odsetek na koniec okresu oszczędzania. To właśnie dzięki tej lokacie osiągniesz wysoki zysk!
Lokata na 12 miesiące na Nowe Środki
Z oprocentowaniem wynoszącym aż 2,1% z kapitalizacją odsetek na koniec okresu oszczędzania. Na lokacie można ulokowania wyłącznie Nowych Środków.
Dla każdego okresu lokowania można założyć trzy Lokaty
Każdy z wariantów lokat możesz wykorzystać trzykrotnie – w ten sposób możesz założyć w jednym czasie nawet 9 lokat do łącznej kwoty 2 mln 700 tys. zł

Twój Bank blisko Ciebie

bankuj wygodnie!

Nowoczena Bankowość Mobilna
Nowoczesna Bankowość Mobilna
Bankowość Internetowa
Bankowość Internetowa wyróżniona w rankingu Newsweek 2018
Sieć oddziałów w całej Polsce
Blisko 400 oddziałów w całej Polsce
Infolinia czynna całą dobę
Infolinia czynna całą dobę, 7 dni w tygodniu.

Nota prawna

Promocja „Lokata na Nowe Środki XIII edycja” (dalej: „Promocja”) dotyczy możliwości założenia z oprocentowaniem promocyjnym „Lokaty na Nowe Środki” (dalej: „Lokata”) w XIII edycji Promocji na okres 3 miesięcy ( oprocentowanie 2% w skali roku), 6 lub 12 miesięcy (oprocentowanie 2,1% w sali roku) z wykorzystaniem Nowych Środków określonych w Regulaminie Promocji, tj. nadwyżki powyżej salda środków złotowych Klienta w Getin Noble Banku (wg stanu na koniec dnia 12.09.2019 r.). Warunkiem skorzystania z Promocji jest m.in. wyrażenie Zgód marketingowych dla Getin Noble Bank S.A. Szczegóły w Regulaminie Promocji dostępnym na getinbank.pl oraz w placówkach. W przypadku lokaty odnawialnej po upływie okresu promocyjnego oprocentowanie Lokat będzie zgodne z oprocentowaniem określonym w Regulaminie Promocji. Dla każdego okresu lokowania (3, 6 i 12 miesięcy) istnieje możliwość założenia trzech Lokat objętych oprocentowaniem promocyjnym, na kwotę od 500 do 300 000 zł każda.
Przystąpienie do Promocji możliwe jest w terminie 16 września - 15 października 2019 r. Getin Bank jest częścią Getin Noble Bank S.A. Numer Infolinii dla Klientów indywidualnych 197 97 dostępny całą dobę, 7 dni w tygodniu - opłata za połączenie wg taryfy operatora.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie wykazu usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym:

  • przez prowadzenie Konta Osobistego i Konta Oszczędnościowego rozumie się usługi prowadzenia rachunku płatniczego,
  • przez wydanie karty debetowej rozumie się usługę wydania karty płatniczej,
  • przez korzystanie z karty do konta rozumie się obsługę karty debetowej, (jeżeli kwota każdej transakcji dokonanej przy użyciu karty obciąża saldo rachunku płatniczego płatnika)
  • przez wypłaty z bankomatów rozumie się usługę wypłaty gotówki,
  • przez Bankowość Internetową i Mobilną rozumie się usługi bankowości elektronicznej
  • przez przelew krajowy rozumie się usługę polecenia przelewu z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej

W rankingach Bankier.pl Getin Bank zwyciężył najczęściej zajmując I miejsce w 2018 roku w kategorii Najlepsze konto oszczędnościowe. Więcej informacji na temat "Rankingu Roku" dostępnych jest na stronie Bankier.pl

Getin Bank zajął 3. miejsce w kategorii „Bank dla Kowalskiego”, 2. miejsce w kategoriach „Bankowość Internetowa” i „Bankowość Mobilna” w rankingu Przyjazny Bank Newsweeka 2018, dostępnym na newsweek.pl

Aktualne regulaminy, karty produktów, teksty umów, tabele oraz warunki ubezpieczenia opłat dostępne na www.getinbank.pl

Niniejsza treść nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny.